UNICUM Praktijkscan

Beste huisarts / praktijkmanager,

In de enquête begin dit jaar heeft u aangegeven behoefte te hebben aan meer ondersteuning op praktijkniveau op diverse onderwerpen. De afgelopen periode hebben we u op hoofdlijnen geïnformeerd over de aanpak van de Toekomstbestendige Huisartsenzorg (TBHZ). Om op beide terreinen goed in kaart te brengen op welke onderwerpen u ondersteuning wenst, zet UNICUM de Praktijkscan in. Deze meet de aanwezigheid en het gebruik van ICT-hulpmiddelen in de huisartsenpraktijk. Voor het programma TBHZ is de Praktijkscan uitgebreid met enkele vragenlijsten die zich richten op o.a. praktijkorganisatie (capaciteit) en persoonsgerichte zorg. Deelnemers aan het programma TBHZ krijgen daarmee meer zicht op specifieke onderdelen van het door hen gekozen thema TBHZ. Uw input gebruikt UNICUM om een breed ondersteuningsaanbod te ontwikkelen, dat u bij uw praktijkvoering en het vormgeven en realiseren van de verbeterplannen kunt benutten.

Gedurende de looptijd van het programma TBHZ worden de ladders benut om periodiek de voortgang te meten. Voor deelnemers aan dit programma is deelname aan tussentijdse en eindmetingen verplicht, zij ontvangen hierover tijdig bericht. De Praktijkscan wordt ingezet per huisartsenpraktijk, de regio-organisatie beschikt over een account om o.a. de voortgang te monitoren.

Start hierBekijk de Ladders

FAQ


Wat is de Praktijkscan?

Op basis van de ‘ICT-ladder’ hebben SpinDok en UNICUM een praktijkscan ontwikkeld, die uit 3 onderdelen bestaat. De praktijkscan inventariseert op diverse onderdelen de huidige stand van zaken in uw praktijk. De resultaten worden gebruikt om een breed ondersteuningsaanbod te ontwikkelen voor uw praktijk, waarin ook de thema’s vanuit TBHZ worden meegenomen.

Hoe lang ben ik ermee bezig?

Het beantwoorden van alle vragen uit de 3 onderdelen kost naar verwachting 2 tot 4 uur. Wij adviseren u om de vragen in duo’s (bijvoorbeeld huisarts en praktijkmanager) in te vullen.

Waarom moet ik de ladder in juli invullen?

De UNICUM praktijken hebben aangegeven behoefte te hebben aan ondersteuning op diverse vlakken. Door goed uit te vragen waar precies die behoefte ligt, kunnen wij heel gericht een aanbod ontwikkelen dat aansluit op uw behoefte. In het kader van TBHZ heeft Zilveren Kruis met UNICUM afgesproken dat de regio-organisatie ondersteuning biedt aan de praktijken.

Het ontwikkelen van dat aanbod start bij de resultaten uit de Praktijkscan. Hoe eerder die beschikbaar zijn, hoe sneller we van start kunnen om u zo goed mogelijk te ondersteunen.

Wat voor vragen kan ik verwachten?

De ICT-ladder focust op digitalisering en hardware in uw praktijk. De praktijk-ladder gaat in op organisatorische en personele vragen. De Zorg-ladder Instap tot slot biedt een beperkt aantal vragen, speciaal ontwikkeld voor praktijken die met het onderdeel Persoonsgerichte Zorg uit het programma TBHZ aan de slag willen.

Deze brede uitvraag inventariseert tevens of de randvoorwaarden, in de praktijk, aanwezig zijn om te komen tot toekomstbestendigheid waarbij digitalisering/e-health een grote rol spelen. De vragen geven inzicht in de status op het gebied van o.a. ICT, digitale vaardigheden, formatie, competenties en ambities.

Wat doen jullie met mijn gegevens?

Uw gegevens worden op een beveiligde server opgeslagen en door UNICUM gebruikt om een ondersteuningsaanbod te ontwikkelen. Verder worden de gegevens van de tussentijdse en eindmetingen geaggregeerd benut om de voortgang en de resultaten te bewaken.

Moet ik alle vragen ineens invullen?

Nee. U kunt in etappes de vragenlijsten invullen. Dit kan per procesonderdeel. De ingevulde gegevens worden dan opgeslagen, en de volgende keer kunt u weer verder gaan waar u gebleven bent.

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor alle vragen die u heeft kunt u zich richten tot het programmateam TBHZ. Veel informatie kunt u echter ook terugvinden op de website van UNICUM.
Image